Tematyka AT Summit 2019:

Bezpieczeństwo chmury:
 • Bezpieczeństwo zasobów w chmurze vs środowiska on-premise
 • Jak monitorować bezpieczeństwo w chmurze, problem złej konfiguracji chmury (zagrożnia, nowe wektory ataków)
 • Proces migracji do chmury z punktu widzenia zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa (czy uwzględniamy tutaj koszty i trudności drogi odwrotu)
 • Compliance i wymogi regulacyjne a chmura
 • Negatywny impakt chmury, w tym zjawisko Shadow IT
 • Kompetencje potrzebne do zabezpieczania chmury
 • Forensic w kontekście chmury
Chmura dla bezpieczeństwa:
 • Chmurowe narzędzia bezpieczeństwa: WAF, IDS, NGFW, …
 • Pozytywny wpływ chmury na bezpieczeństwo w organizacji
Przygotowanie do bezpieczeństwa
 • Ćwiczenia z obszaru cyber – kiedy warto je robić, jak to jest trudne i pracochłonne, od czego zależy ich sukces
 • Red vs Blue Teaming a pentesty
 • Współpraca międzysektorowa i Threat Intelligence
 • Standardy bezpieczeństwa: OWASP, OSINT, ISO 27017 i 27018 i in.
 • Pasywne skanery bezpieczeństwa: shodan i in.
 • Programy Bugbounty
 • Ubezpieczenia od cyberryzyk – za i przeciw
Zagrożenia stare i nowe
 • Trendy i najciekawsze zjawiska w odniesieniu do działań cyberprzestępców
 • Możliwości ochrony systemów e-mail, jako kluczowego źródła ataków, w szczególności APT
 • Właściwa ocena zagrożeń i ryzyk a alokacja [ograniczonych] zasobów i budżetów
 • Phishing i ataki socjotechniczne
 • Podsłuch, bezpieczeństwo fizyczne
Aspekty zarządcze
 • Mierzenie bezpieczeństwa
 • Koszty bezpieczeństwa
 • Ustawa o KSC i jej wpływ na bezpieczeństwo organizacji w Polsce
 • Budowa SOC, usługi SOC i współpraca sektorowa
 • Programy awarnessowe – jak robić to dobrze i kompleksowo
 • Drenaż i dewastacja rynku – agresywne rekrutacje jako ważny czynnik ryzyka dla organizacji
Trendy i konteksty
 • Bezpieczeństwo 5G i impakt tej nowej technologii na biznes w kontekście bezpieczeństwa
 • Automatyzacja i robotyzacja (RPA) jako nowe wyzwania w obszarze bezpieczeństwa

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close