Tematyka konferencji ATSummit 2024

Branża coraz bardziej regulowana

Regulacje to miecz obosieczny – z jednej strony pomagają w pozyskaniu zainteresowania decydentów i uzyskania finansowania wdrożeń, projektów i zespołów – z drugiej zaś spełnienie wymogów compliance staje się celem samym w sobie i rodzi pytania o optymalny kierunek działań.

 • Jak dalece coraz większa liczba regulacji ogranicza kryterium zdrowego rozsądku?
 • Cień NIS2 – jak rynek poradzi sobie z nowymi regulacjami, które skokowo obejmą w jednym czasie ogromna rzeszę podmiotów
 • Czy spełnienie wymogów regulacji w branży cyber nie wyczerpie budżetów i zasobów potrzebnych na inne, "nieregulacyjne" projekty i inicjatywy bezpieczeństwa
 • Za sprawą regulacji w branży znajdzie się duża grupa całkiem nowych osób – jakie to niesie konsekwencje i jak im pomóc w szybkim pokonaniu krzywej uczenia się
 • Czy widmo wojny zmienia nasze podejście do regulacji i cyberodporności

Cyberbezpieczeństwo na salonach

Z dziedziny technologicznej cyberbezpieczeństwo wyewoluowało w stronę obiektu zainteresowania biznesu i zarządów firm.

 • Jakie to niesie konsekwencje – od strony kompetencji, edukacji, odpowiedzialności
 • Jak zmienia oczekiwania biznesu – w szczególności w obszarze rozliczalności, wykazywania wartości i dostarczania KPI
 • Czy faktycznie cyberbezpieczeńśtwo jest obecnie lepiej rozumiane niż dawniej
 • Jakiej postawy wymaga to od ludzi zajmujących się cyberbezpieczeństwem
 • Jak cyberbezpieczeństwo zmienia same firmy i czy może budować ich wartość

Era AIntelligence - AI pomocnikiem... ale i zagrożeniem

Zrewolucjonizowanie branży cyber za sprawą AI następuje na naszych oczach.

 • Czy nie oczekujemy cudów – ograniczenie dostępnych obecnie technologii
 • Narzędzia, które mogą zmienić sposób pracy ludzi i działów cybersecurity
 • Doskonalenie (coraz tańszej) socjotechniki i udział AI w kreowaniu "sztucznego użytkownika" – czyli co robić, gdy catchpa już nie działa
 • Regulacje AI dotyczą zasadniczo etyki, ale już nie ryzyk związanych z bezpieczeństwem – czy to się powinno zmienić

Zagrożenia i ataki - analiza i przeciwdziałanie

Jak zawsze w agendzie znajdzie się „klasyczny” zestaw tematów z obszaru Advanced Threat.

 • Jak przeciwdziałać zagrożeniom i jak się do nich przygotowywać
 • Dobre praktyki działów cybersecurity – własne rozwiązania i uznane metodologie
 • Nowe narzędzia i innowacje w obszarze rozwiązań cybersecurity
 • Współpraca z dostawcami usług i rozwiązań a własne kompetencje
 • Budowanie cyberodporności organizacji, zapewnienie ciągłości działania
 • Niebanalne programy awarnessowe

Cloud w każdej firmie

 • Przetwarzanie danych zmierza nieuchronnie w stronę środowisk, na którymi nie mamy pełnej kontroli – jakie długofalowe konsekwencje dla branży cyber przynosi ta trwała zmiana
 • Security in the Cloud – jakie plusy i minusy niesie postępująca migracja narzędzi cyberbezpieczeńśstwa z onpremise w stronę chmury

Dane i ich analiza w cybersecurity

Duża część cybersecurity to... liczby, np. z systemów klasy SIEM.

 • Czy analizie danych w cybersecurity poświęcamy wystarczająco dużo uwagi
 • Firmy coraz częściej mają wydzielone centra analityki – czy obszar cyber powinien być ich elementem

Rewolucja w świecie dostawców – 3rd Party Risk

Rodzi się nowy sektor - czyli rating odporności i wiarygodności elementów łańcucha dostaw.

 • Praktyka a wymagania regulacyjne czyli poważne podejście do tematu bezpieczeństwa łańcucha dostaw
 • Komunikacja na zewnątrz firm w ramach systemów IT z klientami i dostawcami – analiza ryzyka, potencjalne zagrożenia, koszty, monitoring rozwiązań
 • Certyfikacja i bezpieczeństwo produktów podłączonych do Sieci

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o., Rondo ONZ 1 Str, Warsaw, Poland
Specjalizujemy się w kompleksowym programie realizacji wydarzeń, które są efektywnym sposobem budowania relacji z potencjalnymi klientami.

KONTAKT

Weronika Warpas