Dyskusje roundtables – zasady

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Sesja ta umożliwia bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń na dany temat z ograniczoną liczbowo grupę uczestników.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją dotyczącą sesji roundtables w krótkim materiale video>>>

 Jakie są inne korzyści z uczestnictwa w sesji roundtable?

 • Możliwość przedyskutowania bardziej szczegółowych tematów w wąskim gronie zainteresowanych zagadnieniem
 • Zaangażowanie uczestników – przestają być biernymi słuchaczami, biorą aktywny udział w sesji
 • Swobodny format, sprzyjający interakcji i wymianie doświadczeń oraz budowaniu relacji
 • Uczestnicy zyskują poczucie, że coś wspólnie wypracowują (wnioski, rekomendacje z roundtables – jeśli zapowiemy to wcześniej)

Ogólne uwagi

 • Wszystkie dyskusje w danej sesji odbywają się jednocześnie w jednej sali.
 • Czas trwania jednej rundy to 40 minut; zaplanowano dwie rundy dyskusji, czyli każdy z uczestników może wziąć udział w max. 2 dyskusjach.
 • Przy danym stole optymalnie powinno się spotkać 6-12 osób (wszyscy powinni siedzieć!)
 • Nie używamy nagłośnienia (w ramach danego stolika).
 • Jeśli to potrzebne, prowadzący może zrobić krótką prezentację. Ale z doświadczenia wiemy, że lepiej jest pokazać wydrukowany materiał, slajd – jako ilustrację. Roundtable z założenia nie jest sesją z prezentacją.
 • Prowadzący jest moderatorem zachęcającym do dyskusj, a nie wykładowcą.
 • Istotne jest angażowanie uczestników, zachęcanie do wymiany doświadczeń, rozstrzyganie wątpliwości.
 • Nie przekraczamy przewidzianego na dyskusję czasu! (na ekranie głównym będzie wyświetlany zegar).
 • Stoliki będą jednakowo oznakowane (np. stolik nr 1 to temat „Temat numer jeden”). Na ekranie głównym pojawi się mapa sali z oznaczeniem, przy którym stoliku dany temat jest omawiany.
 • Proszę opisać temat, jaki chcecie Państwo poruszyć podczas dyskusji. Dobrze jest zamieścić tytuł i listę pytań do zadania w trakcie spotkania.
 • Wśród zarejestrowanych uczestników prowadzony będzie sondaż określający ich preferencje tematyczne. Dzięki niemu stworzymy listę osób zainteresowanych danym tematem i dowiemy się, czy dany temat warto omawiać w dwóch rundach, czy tylko w jednej, a nawet czy w ogóle go wycofać.

Jak zorganizować udane spotkanie roundtable? Oto kilka dobrych rad!

 1. Na początku przy stoliku siedzi moderator/prowadzący – tak więc istotne, by Państwo byli tam już w czasie przerwy jako pierwsi. Stolik nie powinien pozostać bez gospodarza!
 2. Proszę się upewnić, że jesteście przy właściwym stoliku. Często dochodzi do pomyłek.
 3. Na każdym stoliku znajdziecie Państwo kartkę z listą – prośba o dopilnowanie, by uczestnicy wpisali się na nią.
 4. Warto poinformować do jakich wniosków powinna prowadzić sesja, by dyskusja „nie zbaczała” na inne tematy.
 5. Oprócz celu dobrze jest mieć plan dyskusji. Trzeba jednak do tego podchodzić elastycznie. Warto mieć własną narrację na wypadek słabego zaangażowania grupy, choć zwykle kwestie do dyskusji wysuwają jej uczestnicy.
 6. Na początku warto się przedstawić, tak by było jasne, kto z jakiej branży się wywodzi. Dodatkowo moderator może zapytać o zagadnienie, które dana osoba chciałaby poruszyć na roundtable. To pozwoli na bieżąco wyznaczyć zagadnienia priorytetowe dla grupy.
 7. Warto zapytać uczestników o ich doświadczenia związane z tematem – czy jest coś, czym mogliby się ew. podzielić z uczestnikami.
 8. Jeśli tylko starczy na to czasu, warto na koniec poprosić każdego z uczestników, by krótko powiedział, co najważniejszego usłyszał/zapamiętał z sesji.
 9. Czas szybko płynie w trakcie ożywionej dyskusji na ogół udaje się zrealizować tylko część planu. Ważne jest, by wszystkie stoliki w tym samym czasie kończyły dyskusję. Z góry dziękujemy za zwrócenie na to uwagi. Dlatego 3 minuty przed końcem czasu poinformujemy Państwa o tym!

Jeśli mają Państwo wątpliwości lub pytania, proszę o kontakt

Agnieszka Wielądek

Tel.: 792 517 050

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close