FortiSOAR w praktyce

Celem warsztatów jest zapewnienie praktycznego doświadczenia w zakresie Fortinet Security Fabric. Uczestnicy dowiedzą się jak automatyzować powtarzalne zadania i wykorzystywać dobrze zdefiniowane procedury, aby szybko reagować na incydenty i zmaksymalizować wydajność swojego zespołu.

By sprostać stale zmieniającemu się krajobrazowi zagrożeń, złożoności produktów zabezpieczających oraz niedoborowi zarówno umiejętności jak i ilości personelu w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, organizacje muszą agregować i wzbogacać dodatkowymi informacjami alerty z szerokiej gamy systemów zabezpieczających. Ponadto muszą zautomatyzować powtarzalne zadania i wykorzystać dobrze zdefiniowane procedury, aby szybko reagować na incydenty. Maksymalizacja wydajności swojego zespołu bezpieczeństwa jesttutaj kluczowym zagadnieniem.

FortiSOAR to holistyczne środowisko pracy do orkiestracji zabezpieczeń i automatyzacji działań, które znacząco wspomaga zespoły między innymi bezpieczeństwa, ale też tam gdzie automatyzacja zadań przynosi wymierne korzyści. FortiSOAR zwiększa efektywność zespołu poprzez zwiększenie wydajności, umożliwiając reagowanie na alarmy w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Podczas tych warsztatów uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób FortiSOAR przenosi Twój zespół bezpieczeństwa na wyższy poziom, automatyzując proces reagowania na incydenty i ułatwiając współpracę, a wszystko za pomocą jednej konsoli.

  Korzyści z udziału w warsztatach
Uczestnicy, którzy wezmą udział w tym warsztacie, dowiedzą się, jak:

  • Rozwiązać problem niedoboru personelu i doświadczenia, automatyzując rutynowe zadania, aby zachować wiedzę specjalistyczną na wypadek krytycznych incydentów.
  • Upraszczać procedury dzięki konektorom, które łatwo integrują się z wdrożonymi mechanizmami zabezpieczeń w celu pozyskiwania informacji, jej wzbogacenia i wykorzystania w podejmowaniu decyzji. Wszystko to w pojedynczym, scentralizowanym interfejsie graficznym.
  • Eliminowania wypalenia zawodowego powodowanego rutynową obsługą alertów poprzez agregację informacji w jednym miejscu, wzbogacania o dodatkowy kontekst (automatyczne procedury w postaci tzw. playbook’ów pozwalają ustalić tok postępowania przy klasyfikacji zdarzeń i podejmowaniu decyzji, a jednocześnie pozostawić miejsce na kreatyną pracę personelu).

  Wymagania
Warsztat techniczny. Wymagany własny komputer z przeglądarką internetową (zalecany firefox). Organizatorzy zapewniają dostęp do Internetu.

  Data i czas
23.11 9.30 - 11.30 | 2 godziny

   Lokalizacja i formuła
Warsztat odbędzie się w formule onsite w hotelu Marriott w sali Wawel.

  Limit osób
30 osób

    Prowadzenie

Systems Engineer
Fortinet

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o., Rondo ONZ 1 Str, Warsaw, Poland
Specjalizujemy się w kompleksowym programie realizacji wydarzeń, które są efektywnym sposobem budowania relacji z potencjalnymi klientami.

KONTAKT

Weronika Warpas

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.