Forum Dobrych Praktyk to element konferencji angażujący wszystkich uczestników.

Ta sesja ma kilka celów.

Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną, ograniczoną liczbowo grupę uczestników. Po drugie możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym daną dyskusję – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Po trzecie, sesja ta otwiera możliwości poznania i zbudowania relacji z uczestnikami konkretnych spotkań – osób rzeczywiście zainteresowanych danym tematem.

Korzyści, jakie można osiągnąć wprowadzając sesje roundtables:
 • Możliwość wprowadzenia większej różnorodności tematycznej co oznacza bardziej szczegółowe tematy
 • Bezpośrednie dotarcie wyłącznie do uczestników zainteresowanych danym, konkretnym tematem
 • Zaangażowanie uczestników – przestają być biernymi słuchaczami, biorą aktywny udział w sesji
 • Swobodny format, sprzyjający interakcji i wymianie doświadczeń oraz budowaniu relacji
 • W przypadku prowadzenia roundtable przez prelegenta, który ma wcześniej prezentację – możliwość realizacji pogłębionej sesji Q&A dla zainteresowanych słuchaczy
 • Uczestnicy zyskują poczucie, że coś wspólnie wypracowują (wnioski, rekomendacje z roundtables – jeśli to zapowiemy wcześniej)

Państwo jesteście liderem/moderatorem jednej z takich dyskusji. Niżej znajdziecie Państwo kilka pomocniczych uwag pochodzących w doświadczeń i praktyki Evention przy różnych konferencjach, w trakcie których miały miejsce sesje dyskusyjne.

Ogólne uwagi

 • Dyskusje będą odbywały się we wszystkie dni konferencji, asynchronicznie do jej agendy.
 • Czas trwania jednej dyskusji to 60 minut; W związku z tym, że dyskusje odbywają się równolegle do agendy konferencyjnej, mogą potrwać dłużej – zależnie od potrzeb uczestników.
 • W danym pokoju / dyskusji optymalnie powinno być 8-10 osób
 • Zachęcamy do tego, aby moderatorzy używali kamerek, aby być widocznym przez uczestników dyskusji
 • Jeśli jest ku temu potrzeba i uzasadnienie to można zrobić małą prezentację, aczkolwiek sugerujemy, że wtedy można i generalnie lepiej jest pokazać slajd – jako ilustrację; generalnie istotne jest to, że nie jest to sesja prezentacji, więc zalecamy wstrzemięźliwość z wszystkim co wygląda jak prezentacja!
 • Prowadzący jest moderatorem dyskusji i liderem tematu, a nie wykładowcą – przede wszystkim chodzi o interakcję z uczestnikami
 • Istotne jest angażowanie uczestników, stymulowanie wymiany wiedzy, rozstrzyganie wątpliwości
 • Temat danego FDP dobrze określić w formie tytułu i listy pytań, będących zaczynem do dyskusji, pokazaniem, że są tutaj znaki zapytania (pewne dylematy) i rzeczy warte rozmowy.
 • Uczestnicy poszczególnych FDP będą przed konferencją mieli możliwość zgłoszenia swoich tematów, wątków i pytań w ramach danego tematu przewodniego FDP. Tematy te zostaną przekazane moderatorom do uwzględnienia w dyskusji.

Wskazówki dotyczące prowadzenia dyskusji w formule roundtables dla moderatora

 1. Każdy FDP to de facto okazja do zbudowania 60 minutowej wspólnoty – chodzi o to, żeby uczestnicy danego stolika poczuli się komfortowo i że są razem – to ważne zadanie dla moderatora stolika
 2. Na początku przy stoliku / w pokoju „siedzi” moderator/prowadzący – tak więc istotne, by Państwo pojawili się tam jako pierwsi – tak żeby stolik nie był bez gospodarza
 3. Dla samej dyskusji dobrą praktyką jest zdefiniowanie celu – do jakich konkluzji powinien prowadzić roundtable – czyli by tam, gdzie będzie to potrzebne, wskazane i możliwe – sterować dyskusją w pożądaną stronę.
 4. Oprócz celu do dyskusji dobrze jest mieć plan, jakie kolejne kwestie/pytania mają prowadzić do konkluzji, ale – jak to się mówi – „planowanie jest wszystkim, a plan niczym”, więc trzeba do tego podchodzić elastycznie, godząc cel z rzeczywistymi zainteresowaniami uczestników. Warto mieć własną narrację gotową na wypadek słabego zaangażowania uczestników, ale zwykle okazuje się, że kontent do dyskusji wnoszą sami jej uczestnicy – trzeba go tylko umieć z nich wydobyć.
 5. Dobrą praktyką na początku jest poproszenie uczestników o krótkie przedstawienie się, tak aby mniej więcej było jasne, kto z jakiej branży i jaki szczebel służbowy reprezentuje. Dodatkowo moderator może też zapytać o to, jaki najważniejszy temat/kwestię dana osoba chciałaby pozyskać/omówić na roundtable, dlaczego wybrała ten akurat temat (mając do dyspozycji wiele innych alternatyw). To pozwoli na bieżąco ocenić, jakie rzeczy rzeczywiście są dla nich priorytetowe.
 6. Cenne bywa też poproszenie uczestników o powiedzenie, czy mają jakieś doświadczenie w ramach tematu – czy czymś mogliby się ew. podzielić z uczestnikami (moderator oczywiście będzie potem mógł ‘wyhaczyć’ daną osobę odnośnie podzielania się tym doświadczeniem, jeśli tylko kontekst dyskusji będzie ku temu stosowny).
 7. Można z góry też zdefiniować to, że mamy budować listę – przykazań, rekomendacji, priorytetów, mitów, etc. (w zależności oczywiście od tematu), co w tę stronę zaangażuje uczestników.
 8. Jeśli tylko starczy na to czasu (z czym może być problem), to warto na koniec poprosić każdego z uczestników, by krótko powiedział, co najważniejszego usłyszał/zapamiętał – jaki najważniejszy wniosek z dyskusji (taka mała retrospektywa).
 9. Ważna jest oczywiście kwestia czasu – trzeba mieć świadomość, że w trakcie ożywionej dyskusji on szybko płynie, na ogół dyskusja pozwoli na zrealizowanie tylko części planu, ale w przypadku tego formatu kluczowym elementem powodzenia całości jest to, by wszystkie stoliki w miarę jednakowym czasie kończyły dyskusję. Będziemy zobowiązani za zwrócenie na to uwagi. W tym celu także kilka minut przed końcem czasu dla danej rundy przekażemy o tym informację!

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań, oczywiście proszę o kontakt:

 

Łukasz Suchenek
Evention
tel. 695 506 945,
Lukasz.Suchenek@evention.pl

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o., Rondo ONZ 1 Str, Warsaw, Poland
Specjalizujemy się w kompleksowym programie realizacji wydarzeń, które są efektywnym sposobem budowania relacji z potencjalnymi klientami.

KONTAKT

Weronika Warpas