Dr Piotr Dzwonkowski

Ekspert w obszarach związanych z przetwarzaniem informacji: zarządzaniem ryzykiem, bezpieczeństwem, audytem oraz spełnieniem wymagań prawnych, regulacyjnych lub normatywnych. Projektuje i weryfikuje systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania. Jest czynnym audytorem wiodącym ISO/IEC 27001 w dwóch akredytowanych jednostkach certyfikacyjnych.

Posiada certyfikaty: - CISA, CISM, CRISC, CDPSE, ISO/IEC 27001 LA, ISO 22301 LA

Akredytowany trener ISACA (CISA, CISM i CRISC) , Prowadzi także warsztaty z obszaru zarządzania ryzykiem IT, COBIT i ISO/IEC 27001, ISO 22301, RODO/GDPR.

Autor książki: „Okazja i Ryzyko: sukcesy i niepowodzenia w ochronie Wartości”

Członek stowarzyszeń ISSA i ISACA.

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o., Rondo ONZ 1 Str, Warsaw, Poland
Specjalizujemy się w kompleksowym programie realizacji wydarzeń, które są efektywnym sposobem budowania relacji z potencjalnymi klientami.

KONTAKT

Weronika Warpas