Jarosław Sordyl

Kierownik Cyberbezpieczeństwa, PAŻP
Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa

Wieloletni konsultant w zakresie cyberbezpieczeństwa, ekspert cyberbezpieczeństwa przemysłowego – ICS, zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa, ekspert w zakresie budowy i zarządzania zespołami cyberbezpieczeństwa SOC, CERT/CSIRT/IRT, Lead Auditor Systemów Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji a także Certified Lead Penetration Tester. Wykładowca współpracujący na co dzień z instytucjami akademickimi oraz jednostkami naukowymi w zakresie tematów związanych
z cyberbezpieczeństwem.
Członek zespołu badawczego cyberbezpieczeństwa Uniwersytetu we Florencji.
Były członek Zarządu European Energy - ISAC, były szef Krajowej Jednostki Europolu, członek grup roboczych Zarządu Europolu ds. IT. Produkt Menadżer oraz trener systemów informacyjnych Europolu, związany z problematyką cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości m.in. w ramach międzynarodowej współpracy organów ścigania - INTERPOL i EUROPOL.
Posiada wiele certyfikatów związanych z cyberbezpieczeństwem m.in.: CISSO, CDFE, CPTE, CDRE, ISO 27001 – Lead Auditor, ISO 27002 – Lead Implementer, CLPT - Certified Lead Penetration Tester,
ISO -27032 Lead Cybersecurity Manager.
Członek stowarzyszeń: specjalistów organów ścigania „Computer Forensics – IACIS” oraz członek HTCIA - High Technology Crime Investigation Association, UK Cyber Security Association, SANS CISO Network Information Technology Security Community - ASIS Intl., ISACA International, ASIS International.

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o., Rondo ONZ 1 Str, Warsaw, Poland
Specjalizujemy się w kompleksowym programie realizacji wydarzeń, które są efektywnym sposobem budowania relacji z potencjalnymi klientami.

KONTAKT

Weronika Warpas

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.