Wojciech Dańczyszyn

Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Informatycznym, EY

Główne obszary działania Wojciecha to cyberbezpieczeństwo, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, ryzykiem IT oraz ryzykiem stron trzecich. Podczas pracy w EY był odpowiedzialny m.in. za zaprojektowanie modelu zarządzania ryzykiem informatycznym dla wiodącego polskiego banku. Zespół EY zaprojektował metodologię oceny ryzyka IT, co pozwoliło na prezentację wyników oceny ryzyka dla zasobów informatycznych banku, ogólną ocenę ryzyka, a także na wyrażenie poziomu ryzyka w formie monetarnej. Ponadto był odpowiedzialny za wiele projektów mających na celu przeglądy compliance ISMS w tym metodologię oceny ryzyka IT zgodnie z wytycznymi KNF. Jako ekspert EY był zaangażowany w procesie wydawania opinii o wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych i zarządzania ryzykiem.
Wojciech ukończył Szkołę Główną Handlową uzyskując tytuł licencjata w Metodach Ilościowych w Ekonomii i Systemach Informacyjnych oraz magistra w obszarze Informatyki Gospodarczej.

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o., Rondo ONZ 1 Str, Warsaw, Poland
Specjalizujemy się w kompleksowym programie realizacji wydarzeń, które są efektywnym sposobem budowania relacji z potencjalnymi klientami.

KONTAKT

Weronika Warpas