Wojciech Piszewski

Counsel, Rymarz Zdort Maruta

Wojciech Piszewski jest adwokatem oraz counselem w departamencie ochrony danych osobowych kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach compliance, cyberbezpieczeństwa, prawa ochrony danych osobowych i e-commerce. Zajmuje się również zagadnieniami zgodności regulacyjnej i prawem konsumenckim. Doradza w projektach związanych z wdrożeniem i utrzymaniem compliance. Ma doświadczenie w obszarze audytów zgodności i audytów śledczych oraz analizy ryzyka w zakresie prawnym i regulacyjnym. Prowadził liczne projekty związane z analizą oraz poprawą efektywności procesów i procedur, zapobieganiem nadużyciom i konfliktom interesów. Realizuje projekty we współpracy z podmiotami z różnych sektorów gospodarki. Ma też wieloletnie doświadczenie jako prawnik wewnętrzny. Był odpowiedzialny za przygotowanie, wdrożenie oraz nadzór nad kompleksowym systemem zarządzania zgodnością w jednej z największych grup medialnych w Polsce. Obecnie doradza w wielu kluczowych projektach dot. wdrożenia wymogów NIS2 oraz DORA. Posiada również doświadczenie w doradzaniu klientom z obszaru mediów i reklamy. Nadzorował liczne projekty związane z wdrożeniem RODO. Jego praktyka obejmuje między innymi ocenę zgodności z prawem modeli biznesowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych w środowisku reklamowym, w szczególności w zakresie reklamy internetowej, a także wsparcie klientów w ramach postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz sądami administracyjnymi. Autor artykułów i prelegent szkoleń branżowych.

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o., Rondo ONZ 1 Str, Warsaw, Poland
Specjalizujemy się w kompleksowym programie realizacji wydarzeń, które są efektywnym sposobem budowania relacji z potencjalnymi klientami.

KONTAKT

Weronika Warpas