REGULAMIN

WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI “HP PROTECT EVENING 2015”

 1. Udział w spotkaniu specjalnym HP PROTECT EVENING 2015 jest bezpłatny – ale wyłącznie dla osób uprzednio zaproszonych; w spotkaniu udział weźmie wyselekcjonowane grono około 20 osób w tym:
  • w szczególności zapraszamy: dyrektorów nadzorujących obszar bezpieczeństwa IT i innych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne w firmach i instytucjach
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia – w przypadku osób, które nie spełniają kryteriów kwalifikacji
 3. Organizator w ramach spotkania zapewnia udział w wykładach, komplet materiałów konferencyjnych, lunch i przerwy kawowe.
 4. Zgłoszenia do udziału w spotkaniu HP PROTECT EVENING 2015 przyjmujemy do dnia 25 września 2015 r. Potwierdzenie udziału w konferencji zostanie przesłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy uczestnika najpóźniej do 2 dni od daty zgłoszenia.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja on-line oraz otrzymanie od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia
 6. Rejestrując się wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie przedstawiających Państwa zdjęć, nagrań wideo oraz transkryptów w celach marketingowych i promocyjnych przez HP oraz Partnerów konferencji.
 7. Rezygnacja z uczestnictwa:
  • Odwołanie uczestnictwa wymaga formy pisemnej – należy przesłać maila na adres:
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie imprezy, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania imprezy informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym uczestnikom
 9. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków
 10. W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się drogą e-mail: lub drogą telefoniczną 22 535 37 05

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close