Regulamin konferencji

WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

 1. Udział w konferencji jest płatny i wynosi 1599 pln netto za osobę, nie reprezentujące firm z branży IT. Dla osób reprezentujących branżę IT kosz udziału w konferencji wynosi 1999 pln netto za osobę. Warunki udziału w Konferencji są zależne od terminu przesłania zgłoszenia. Terminy i ramy czasowe promocji cenowych ustala organizator.
 2. Cena obejmuje udział we wszystkich sesjach tematycznych i wykładach, komplet materiałów konferencyjnych, lunch i przerwy kawowe.

Zgłoszenia grupowe

 • W przypadku 2 i więcej osób z jednej organizacji oferta udziału jest ustalana indywidualnie. Zniżki grupowe obejmują wyłącznie podstawową cenę udziału w konferencji oraz nie łączą się z innymi zniżkami obowiązującymi członków stowarzyszeń patronackich. Informacji o zniżkach grupowych udziela: Karolina Seliga, e-mail: lub telefon: (22) 257 86 22.

Zgłoszenie udziału w konferencji

 1. Zgłoszenia do udziału w Konferencji przyjmujemy do dnia 17 listopada 2017 r. Potwierdzenie udziału w konferencji zostanie przesłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy uczestnika najpóźniej do 7 dni od daty zgłoszenia lub w terminie odpowiednio krótszym, jeśli data zgłoszenia udziału w konferencji jest krótsza niż 7 dni od daty rozpoczęcia konferencji.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest rejestracja on-line oraz otrzymanie od organizatora potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, a także wpłacenie na konto organizatora należności za uczestnictwo w Konferencji. W przypadku kiedy płatność za udział w konferencji może być wykonana jedynie po jej zakończeniu, uczestnik zobowiązany jest przesłać (skanem lub pocztą) podpisany formularz zamówienia, który po wcześniejszej prośbie, otrzyma od organizatora. Podstawą do uiszczenia należności jest faktura proforma, która zostanie wystawiona i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu wraz z potwierdzeniem udziału. W ciągu 14 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana na adres mailowy podany w zgłoszeniu. Na prośbę uczestnika faktura VAT może zostać wysłana również drogą pocztową.
 3. Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w Konferencji.
 4. Rejestrując swój udział w konferencji, wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie przedstawiających Państwa zdjęć, nagrań wideo oraz transkryptów w celach marketingowych i promocyjnych przez Evention oraz Partnerów konferencji.
 5. W sprawach związanych z rejestracją prosimy kontaktować się z: Karolina Seliga, e-mail: lub telefon: (22) 257 86 22 oraz: Ewelina Gajowiak, e-mail:  lub telefon: (22) 266 09 58

Rezygnacja z udziału w konferencji

 1. Odwołanie uczestnictwa wymaga formy pisemnej – należy przesłać maila na adres: lub
 2. W przypadku odwołania uczestnictwa do dnia 15 listopada organizator przyjmuje rezygnację, a dokonanie opłaty za uczestnictwo zostanie zwrócone przelewem bankowym.
 3. Przy odwołaniu zgłoszenia w terminie krótszym tj. od 15 listopada wpłata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Osoby, które nie wycofały zgłoszenia odpowiednio wcześniej przed Konferencją, a które nie wzięły udziału w spotkaniu, nie otrzymają zwrotu wniesionej opłaty. Nieodwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w Konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie imprezy, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania imprezy informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.
 5. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków i stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
Porozmawiaj z nami
Czat z Firmao.pl CRM

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityka prywatności more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close