System, który widzi wszystko i uwielbia go CIO (a nie lubi admin Firewalli) – czyli ewolucja w stronę Attack Surface Management-u

Podczas warsztatu zaprezentujemy różne funkcjonalności systemu Skybox, który dzięki unikalnemu modelowi mapowania i odwzorowania infrastruktury udostępniają nie tylko jej widoczność, ale również pozwalają na:

 • zarządzanie zmianami w sieci,
 • zarządzanie firewallami,
 • zarządzanie podatnościami
 • zarządzanie ryzykiem

Warsztat przekaże praktyczną wiedzę o tym, jak w szybki i prosty sposób uzyskać systemową wiedzę, pozwalającą podejmować właściwe decyzje, w oparciu o wiele informacji - widocznych w raportach od Skybox

    Agenda

 • wprowadzenie do problematyki na przykładzie use caseów istniejących klientów końcowych Skybox
 • system walkthrough – Skybox FireWall Assurance i możliwości centralnego zarządzania Firewallami
 • system walkthrough – Skybox Network Assurance i widoczność / konfiguracja oraz troubleshooting sieci
 • system walkthrough – Skybox Vulnerability Control i 4 lupy przez które widać największe ryzyko
 • system walkthrough – Skybox Change Manager i audyty, compliance oraz weryfikacja gdzie sami sobie szkodzimy
 • podsumowanie i dyskusja

  Korzyści z udziału w warsztatach
Uczestnicy, którzy wezmą udział w tym warsztacie, dowiedzą się, jak można:

 • testować zmiany w konfiguracji sieci i ocenić ich konsekwencje bez fizycznego zagrożenia produkcji
 • skutecznie i mierzalnie identyfikować najważniejsze podatności
 • jednym narzędziem optymalizować polityki na istniejących w ich infrastrukturze rozwiązaniach różnych producentów w celu zminimalizowania ryzyka ataku

  Do kogo są adresowane warsztaty?

 • Menedżerów odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo organizacji, a w szczególności za zarządzenie ryzykiem.
 • Profesjonalistów i praktyków z zakresu bezpieczeństwa informatycznego i cyberbezpieczeństwa.
 • Przedstawicieli podmiotów, które są prawnie zobligowane do zarządzania ryzykiem i cyklem życia podatności
 • CIO/CISO

  Data i czas
23.11 9.30 - 11.30 | 2 godziny

   Lokalizacja i formuła
Warsztat odbędzie się w formule onsite w hotelu Marriott w sali Balowej AB - sala sesji równoległej I.

    Prowadzenie

Koordynator ds. Rozwiązań Security
Damiko
CyberSecurity Business Unit Manager
Arrow ECS

Organizator konferencji

Evention sp. z o.o., Rondo ONZ 1 Str, Warsaw, Poland
Specjalizujemy się w kompleksowym programie realizacji wydarzeń, które są efektywnym sposobem budowania relacji z potencjalnymi klientami.

KONTAKT

Weronika Warpas